San Joaquin County - Vijaya Dashami Utsav - 2018

Shakhas: Mountain House, Tracy, Modesto, Stockton

 

Please mark the following dates
UTSAV : 28-OCT-2018 Utsav Time: 3PM -6PM - Sampada : 3:30 PM exact
Location : Mountain House High School. Mountain House, CA

 

SHISHAK VARG 1 :                22-SEP-2018 (3PM to 6PM) / Venue : Mountain House High School - Mountain House

NAGAR VARG (Sanghik) 1 : 14-OCT-2018 (3PM to 6PM) / Venue : Mountain House High School - Mountain House

NAGAR VARG (Sanghik) 2 : 21-OCT-2018 ( Venue & Timing : TBD)

 

Utsav Pramukh : Anil Kumar - 925 788 2362

Mukshya Shishak : Sudheer Matta - 925 577 1948

Sharirik Vishay's for Vijaya Dashami - 2018

Sevak / Sevika

Sevak and Sevika Gana will be performing 

Danda

Yoga Asana

Samata

Kishore

Kishore Gana will be performing 

Advanced Niyudha

Yoga Asana

Samata

Bala

Bala Gana will be performing 

Niyudha

Yoga Asana

Samata

Shishu

Shishu Gana will be performing 

Surya Namaskar

Yoga Asana

Samata

Sevak Sevika Gana -- Beginners Danda

Sequence: 

1. Swagat Prakar

2. Shiromar Kramika 1

3. Shiromar kramika 2

4. Shiromar Kramika 3

Sevak Sevika Gana -- Advanced Danda

Sequence: 

1. Do all the Beginner Dada Prayugs above. 

2. Dwimukhi Sthirprakar

3. Mar Shalantar Yuga

Bala Gana - Niyudha

Sequence: 

 1. Niyudha Sidha

 2. Swastha

 3. Sidha

 4. Nasika - 3 varam

 5. Surya chakra - 3 varam

 6. Jatar - 3 varam 

 7. Swastha

 8. Musti Prahar - Nasika, Surya Chakra, Jatar - 9 varam

 9. Utkshep

 10. Parshvashep

 11. Adhoshep

 12. Prayog Sidha

 13. Urdhva Pad - 3 varam

 14. Parshava Pad - 3 varam

Kishore Gana - Advanced Niyudha

Sequence: 

 1. Musti prahar - Chatushka

  1. Kramishaha - 1​

  2. Kramishaha - 2

  3. Kramishaha - 3

  4. Kramishaha - 4

 2. Simha Dwaja 

  1. Kramishaha - 1​

  2. Kramishaha - 2

  3. Kramishaha - 3

  4. Kramishaha - 4

 3. Bhoomi Vandan​

All Ganas - Samata